Anonymt motivationstilbud Kundelogin
Breakout Flex henvender sig til dig, som ønsker at bryde ud af en uønsket situation, hvad enten der er tale om psykiske udfordringer eller overforbrug/misbrug. I Breakout Flex er der forskellige behandlingspakker man kan indgå i, og der er ligeledes mulighed for kun at tilkøbe individuelle samtaler og/eller NADA-akupunktur behandling.

Vi tilbyder følgende behandlingspakker:

- Breakout Flex Dag Behandling - 8, 12, 16 eller 24 uger
Behandlingspakken er målrettet mennesker med et overforbrug af stoffer og/eller alkohol, og
som ønsker at gøre noget ved sit forbrug/misbrug.

- Break S.A.D - Stress, Angst, Depression - 12, 16 eller 24 uger
En fleksibel, akut og anonym behandling tilpasset den enkelte. Behandlingen har fokus på
psykiske udfordringer og eventuelt forbindelsen til et overforbrug af rusmidler.

- Breakout efterbehandling - 8, 12, 16 eller 24 uger
En behandling med fokus på perioden efter ophør af stoffer eller alkohol. Forløbet har fokus på
motivation og fastholdelse efter endt misbrug.

-Pårørende behandling - 8, 12, 16 eller 24 uger
Behandlingen har fokus på grænsesætning og håndtering af problematikker, i forbindelse med
at være pårørende til en person i misbrug.


Book en forsamtale
Alle klienter inviteres til en forsamtale for at høre nærmere om vores forskellige behandlingsforløb. Sammen en af vores rådgivere er formålet at finde frem til præcis det forløb, som passer til dig og dine behov. Forsamtaler kan afholdes som et fysisk fremmøde, online på Skype eller per telefon. Alle fysiske samtaler foregår på vores adresse Overgaden oven Vandet 10 2.sal, 1415 København K.

Forsamtalen koster 300 kr., men ved indgåelse af et behandlingsforløb, fratrækkes denne pris.

Pårørende til en person, som er i behandling hos os, tilbydes at indgå i en pårørendegruppe af 8 uger uden ekstraomkostninger og kan derfor booke en gratis forsamtale. Dette gælder max. 1 pårørende per person i behandling.

Vælg service

Trin 1

Misbrugsbehandling

Vis

Pårørendetilbud

Vis

Online samtaleforløb

Vis

Forsamtale til uspecificeret behandlingsforløb

 
300,00

Denne forsamtale tager udgangspunkt i at finde det behandlingsforløb, der passer bedst til dig. Rådgiveren vil efter at have hørt om dine problemstillinger og ønsker, anbefale dig et behandlingsforløb, som vi finder bedst matcher dit behandlingsbehov.

Vælger du at indgå i et behandlingsforløb, bliver prisen for forsamtalen fratrukket prisen.

Breakout S.A.D. Stress - Angst - Depression

 
300,00

Fleksibel, akut og anonym behandling tilpasset den enkelte med fokus på psykiske udfordringer og/eller overforbrug.

Behandlingsforløbet kan være af 12, 16 eller 24 ugers varighed.

Breakout Efterbehandling

 
300,00

Behandlingsforløbet har fokus på motivationsfastholdelse efter endt misbrug. Efterbehandlingen kan være af 8, 12, 16 eller 24 ugers varighed.

Efterbehandlingen henvender sig til personer, der har været stoffri eller ædru i en periode efter endt behandling, hvad enten der er tale om døgnbehandling eller ambulant behandling. Forløbet har fokus på aktiv tilbagefaldsforebyggelse og skabelsen af et stærkt fundament for fremtidig fastholdelse af den opnåede stoffrihed.

Breakout Flex Behandling - 12 uger

 
300,00

Forsamtale til Breakout Flex Dagbehandling - 8, 12,16 eller 24 uger.

Pårørendeforløb

 
300,00

Forsamtale til pårørende behandlingsforløb af 8, 12, 16 eller 24 ugers varighed.

Online samtaleforløb - forsamtale

 
300,00

Breakout Flex Online behandlingsforløb er til dig som ønsker en digital behandling for psykiske udfordringer og/eller misbrug. Behandlingsforløbet er af 12 ugers varighed.

Forsamtalen kan enten varetages over Skype eller ved fysisk fremmøde. Skriv i aftalefeltet hvilken forsamtale der ønskes.
Vi anbefaler, at forsamtalen afholdes fysisk, men det er ikke et krav.

Vælger du et online behandlingsforløb, bliver prisen for forsamtalen fratrukket.

Vælg tidspunkt

Trin

Indtast kontaktoplysninger

Trin

Bekræft aftale

Trin

Betaling(Ikke muligt for valgt service)

Trin

Online booking system leveret af